Gdzie zatrudniony jest radny obecnej kadencji?

Gdzie zatrudniony jest radny obecnej kadencji?

W dniu 29 grudnia 2021 r., na dwa dni przed zakończeniem roku budżetowego, 11 radnych w „mało elegancki” sposób wprowadziło do porządku obrad i w konsekwencji przegłosowało podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Życzliwi włodarzowi radni, podnieśli uposażenie z poziomu 10 572,00 zł aż do kwoty 19 223,00 zł.

Czy głosowanie za podwyżką dla burmistrza może mieć coś wspólnego z miejscem zatrudnieniem radnego?

Radni, którzy głosowali ZA podwyżką:
🔸️Tarnowski Dominik
🔸️Szałachowska Ewa
🔸️Papiernik Dariusz
🔸️Zyra Czesław
🔸️Parda Grzegorz
🔸️Czyżewski Rafał
🔸️Detyna Katarzyna
🔸️Jakubas Daniel
🔸️Moroz Bogdan
🔸️Wojno Kamil
Radni, którzy głosowali PRZECIW podwyżce
🔹️Wróbel Robert
🔹️Cybul Waldemar
🔹️Doraczyński Jakub
🔹️Doraczyński Tomasz
🔹️Agnieszka Pytel
🔹️Mirosław Moczydłowski
🔹️Orzoł Tadeusz
Radni którzy się WSTRZYMALI SIĘ
Miksza Marian
Płocharczyk Edward
Wilk Bogusław
Nikonor Henryk

W związku z postem odnośnie podwyżki, pojawiły się pytania o miejsca zatrudnienia radnych Rady Miejskiej. Przedstawiamy Państwu dane, które można znaleźć w Oświadczeniach majątkowych radnych. Są to dokumenty jawne, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie:

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/kategoria/1049/oswiadczenia-majatkowe.html

Tabela przedstawia informacje dotyczące podstawowego miejsca zatrudnienia radnych od roku 2018, w którym to rozpoczęli swoją działalność jako radni Rady Miejskiej w kadencji 2018 – 2023. Zatrudnienie zostało wskazane osobiście przez radnego i widnieje w oświadczeniu majątkowym. Jeśli zatrudnienie lub stanowisko w ciągu kolejnych lat ulegało zmianie, zostało to zaznaczone kolorem czerwonym..

W tabeli uwzględniono wyłącznie zatrudnienie stałe podając stanowisko służbowe. Nie uwzględniono więc umów zleceń, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz wysokości otrzymywanej emerytury. Oświadczenia za rok 2021 jeszcze nie zostały złożone przez radnych.

RADNI, KTÓRZY GŁOSOWALI ZA PODWYŻKĄ

KOMITET WYBORCZY w 2018 r. RADNY

zatrudnienie w 2018 r

2018 2019 2020
KWW MWS

(w 2019 r. skreślony z listy członków Klubu MWS)

Papiernik Dariusz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie – Maszynista stacji uzdatniania wody

ZWiK

 

ZWiK

 

ZWiK

 

KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO Detyna Katarzyna Multimedia Polska S.A – St. Specjalista ds. Obsługi Klienta Multimedia Polska S.A

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

– księgowa – 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
KWW MWS

(w 2019 r. skreślona z listy członków Klubu MWS)

Szałachowska Ewa Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie – pedagog ŚDS Instruktor terapii zajęciowej ŚDS

Instruktor terapii zajęciowej

ŚDS

terapeuta w sali muzyczno – teatralnej

KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO Jakubas Daniel

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 – specjalista ds. bhp SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
  SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 4 – specjalista ds. bhp SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 4
Remondis Mrągowo Sp. z o.o. – dyspozytor

 

Remondis Mrągowo Sp. z o.o.
Remondis Mrągowo Sp. z o.o.
Remondis Mrągowo Sp. z o.o.
Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie – specjalista ds. bhp, inspektor ppoż. Cech Rzemiosł Różnych Cech Rzemiosł Różnych Cech Rzemiosł Różnych
Remondis Olsztyn sp. z o.o. z tytułu zatrudnienia i umowy zlecenia
Fenix Meble Sp. z o.o. – specjalista ds. bhp Fenix Meble Sp. z o.o Fenix Meble Sp. z o.o Fenix Meble Sp. z o.o
Ecco Meble Sp. z o.o. Ecco Meble Sp. z o.o.
PHU Apadol Piotr Doliński – specjalista ds. bhp PHU Apadol Piotr Doliński PHU Apadol Piotr Doliński PHU Apadol Piotr Doliński
Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski – specjalista ds. bhp
KWW UCZCIWY SAMORZĄD – NIEZALEŻNI Tarnowski Dominik

brak umowy zatrudnienia

brak umowy zatrudnienia brak umowy zatrudnienia Brak wskazania zatrudnienia
(z posiadanych informacji w 2020 r. zatrudniony jako p.o. kierownika Muzeum w Mrągowie)
KWW PIS Zyra Czesław

własna działalność

własna działalność własna działalność własna działalność
KWW PIS Parda Grzegorz

SM Mlekpol w Grajewie SPM w Mrągowie – mechanik konserwator

SM Mlekpol SM Mlekpo SM Mlekpol
KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO Czyżewski Rafał

Poczta Polska

Poczta Polska Poczta Polska Poczta Polska
KWW PIS Moroz Bogdan
I Wiceprzewodniczący Rady MiejskiejAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kierownik
ARiMR ARiMR ARiMR
KWW MIS

(w 2020 r zrezygnował z przynależności do Klubu MIS)

Wojno Kamil

Żołnierz zawodowy

Żołnierz zawodowy Żołnierz zawodowy Żołnierz zawodowy

RADNI, KTÓRZY GŁOSOWALI PRZECIW PODWYŻCE

KOMITET WYBORCZY w 2018 r. RADNY

zatrudnienie w 2018 r

2018 2019 2020
KWW MIS Wróbel Robert

CKiT – kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej

CKiT CKiT CKiT

(od 2021 r. w związku z likwidacją MCIT w CKiT pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki)

KWW MIS Cybul Waldemar

CKZiU, nauczyciel dyplomowany – wice dyrektor

CKiT
CKZiU
CKZiU

LO w Mrągowie

CKZiU
KWW MWS Doraczyński Jakub

ZWiK Sp. z o.o. – Mistrz Gospodarki Wodociągowej

ZWiK Sp. z o.o. ZWiK Sp. z o.o.

(w 2019 r. zrezygnował z pracy)

Własna działalność

 

KWW MWS Doraczyński Tomasz

Własna działalność

Własna działalność Własna działalność Własna działalność
KWW MIS Pytel Agnieszka

Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie – dyrektor

ZS nr 2 ZS nr 2 ZS nr 2
KWW MIS Moczydłowski Mirosław Nie był radnym CKZiU – dyrektor

(radny od września 2020 r.)

CKZiU
KWW MWS Orzoł Tadeusz

emeryt

emeryt emeryt emeryt

 

RADNI, KTÓRZY SIĘ WSTRZYMALI

KOMITET WYBORCZY w 2018 r. RADNY

zatrudnienie w 2018 r

2018 2019 2020
KWW MWS

(w 2019 r. skreślony z listy członków Klubu MWS)

Nikonor Henryk – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Brak wskazanego miejsca zatrudnienia

Z posiadanych informacji, radny pracuje w spółce Energa S.A.

Brak wskazanego miejsca zatrudnienia Brak wskazanego miejsca zatrudnienia Brak wskazanego miejsca zatrudnienia
KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO Miksza Marian
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,emeryt
emeryt emeryt emeryt
KWW MWS Płocharczyk Edward Nie był radnym Nie był radnym Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. – kierownik budowy
KWW MIS

(w 2019 r. skreślony z listy członków Klubu MIS)

Wilk Bogusław

emeryt, własna działalność

emeryt, własna działalność emeryt, własna działalność emeryt, własna działalność

 

W związku z wyrażanymi wątpliwościami w komentarzach, przez obserwatorów życia społecznego  w naszym mieście co do „niezawisłości” radnych przy podejmowaniu tej kontrowersyjnej decyzji jak i innych o których pisaliśmy pragniemy Państwa uspokoić. Nie wszyscy radni są zatrudnieni w spółkach miejskich, jednostkach organizacyjnych podległych Burmistrzowi.
 
Ale w tym miejscu należy zadać pytanie! Czy głosowanie za podwyżką dla Burmistrza oraz za innymi kontrowersyjnymi uchwałami może mieć coś wspólnego z miejscem zatrudnieniem radnego?

Manipulacja inwestycyjna Bułajewskiego, czyli podsumowanie 2021 roku

Manipulacja inwestycyjna Bułajewskiego, czyli podsumowanie 2021 roku

Niestety Urząd Miejski w Mrągowie nie zleca wykonania nowych budowlanych projektów inwestycyjnych, czyli nie jest gotowy do pozyskiwania środków zewnętrznych w normalnym trybie. WSZYSTKIE pozyskane fundusze na 2022 r. pochodzą z tzw. Polskiego Ładu, którego środki otrzymują WSZYSTKIE samorządy BEZ KONKURSU. Konsekwencją takiego postępowania Burmistrza jest realizacja projektów budowlanych, które zostały przygotowane, zlecone lub nawet na które pozyskano dofinansowanie JESZCZE przez Panią Burmistrz Otolię Siemieniec. Minął trzeci rok kadencji obecnego włodarza! W tym artykule dowiesz się, ile własnych pomysłów inwestycyjnych zrealizował Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski w 2021 roku.

Z końcem 2021 r. Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski chwaląc się miejskimi inwestycjami życzył mieszkańcom wszystkiego najlepszego. Przypominał także skalę inwestycji budowlanych:

Przypomnę tylko, że w mijającym roku przeprowadziliśmy rekordową ilość inwestycji m. in. zrewitalizowaliśmy Park Sikorskiego, wybudowaliśmy plac rekreacyjno – sportowy przy trzech mrągowskich osiedlach, rozpoczęliśmy budowę kolektorów deszczowych, wyremontowaliśmy część ulicy Żołnierskiej, całą ulicę Krótką czy Kochanowskiego. W MECU rozpoczęła się modernizacja kotłowni a na cmentarzu komunalnym budowa kolumbarium. W ramach projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej powstały w naszym mieście dwie wieże widokowe i Miejsce Obsługi Rowerzystów.” Ile z wymienionych inwestycji jest pomysłem obecnego Burmistrza, a ile ciągle jeszcze kontynuacją inwestycji, tak bardzo krytykowanej przez niego poprzedniczki? W jakim zakresie w 2021 r. realizował swój program wyborczy?

Jakie były początki wymienionych przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego inwestycji?

Modernizacja Parku Sikorskiego

Decyzja nr 38/2018/Mgr z dnia 01.02.2018 r.
Place rekreacyjno – sportowe przy trzech osiedlach

O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

O zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza

 

 

Kolektory deszczowe

– To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa – mówi Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo. – Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa. Przypomnę, że projekt w tej kadencji samorządu otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW, co niewątpliwie jest sporym sukcesem.

 

PRZETARG NA BUDOWĘ KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH. „TO NAJWIĘKSZA INWESTYCJA MRĄGOWA” (z 23.01.2020 r).

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/5480-miasto-szuka-wykonawcy-kolektora-deszczowego-to-najwieksza-inwestycja-od-lat

 

http://mwsmragowo.pl/aktualnosci/sukces-wysoka-lokata-projektu-inwestycyjnego-w-konkursie-nfosigw/

 

Czy i kiedy burmistrz rozpocznie w końcu największą inwestycję w historii Mrągowa?

 

 

Remont części ul. Żołnierskiej

 

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/6688-czesc-zolnierskiej-juz-po-remoncie-kolejny-etap-w-planach-zdjecia

 

Ul. Krótka

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/5752-zaniedbane-drogi-beda-wyremontowane-video

 

Ul. Kochanowskiego

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/6973-inwestycje-drogowe-na-kochanowskiego-laskowej-i-krotkiej-zobacz-jak-zmienia-sie-mragowo-video

 

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/5290-rusza-remont-drog-na-mragowskim-zatorzu

 

Kto jest ojcem a raczej matką sukcesu jakim jest remont „mrągowskiego zatorza”?

 

Kolumbarium na cmentarzu komunalnym

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/6937-na-mragowskim-cmentarzu-powstaje-kolumbarium-video

 

 

Realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej (dwie wieże oraz MOR)

 

https://www.mragowo.pl/inwestycje/przeglad-miejskich-inwestycji/6617-inwestycja-dla-lubiacych-aktywny-wypoczynek-trwa-budowa-mazurskiej-petli-rowerowej-zdjecia

 

Przerwane inwestycje:

Smutna historia pewnej ulicy w mieście Mrągowo (ul. Kościelna)

Jak to jest naprawdę z remontem ul. Kościelnej?

 

Smutna historia pewnej ulicy w mieście Mrągowo

 

Smutna historia pewnej ulicy w mieście Mrągowo

 

Dla zainteresowanych: Program wyborczy kandydata na burmistrza Stanisława Bułajewskiego:

Program wyborczy KWW Stanisława Bułajewskiego