Co radni MIS oraz MWS sądzą w sprawie smsowego wotum zaufania dla Burmistrza?

Co radni MIS oraz MWS sądzą w sprawie smsowego wotum zaufania dla Burmistrza?

Wspólne Oświadczenie Klubów Radnych

W dniu dzisiejszym zwołana została Sesja, już po raz kolejny w trybie smsowo – mailowym. Od prawie roku radni Rady Miejskiej w Mrągowie nie mogą w sposób prawidłowy wypełniać swoich mandatów, ponieważ Przewodniczący Rady Pan Henryk Nikonor utrudnia pracę radnych. Sesja XXXVI zwołana w normalnym trybie udowodniła, że ani przepisy ani względy sanitarne nie stoją na przeszkodzie, by pracować „normalnie”.

W dniu dzisiejszym mamy do czynienia z sesją absolutoryjną, czyli specjalnym posiedzeniem podczas którego zgodnie z prawem powinniśmy w obecności naszych mieszkańców podjąć debatę nt. Mrągowa. Niestety po raz kolejny jesteśmy świadkami działań uniemożliwiających wolną dyskusję. Jak można bowiem poważnie dyskutować smsami czy mailami!? Osoba publiczna, działająca w imieniu i dla mieszkańców nie może odmawiać dyskusji.

Z pewnością “pozyskani” przez Pana Burmistrza radni wygłoszą dziś ustami Przewodniczącego laurki pochwalne, które jednak jak się przyjrzeć nie zawierają żadnych poważnych faktów i argumentów.

Chcemy zwrócić uwagę na sprawy, które dziś nie będą poruszane, bo z jakiś względów, nie zostały zamieszczone w materiałach sesyjnych, a dotyczą omawianego
2020 r.

W raporcie nt. stanu miasta zabrakło istotnych faktów m. in.:

 • Rada Miejska w Mrągowie straciła swoje ustawowe kompetencje kontrolowania finansów miasta i poczynań Pana Burmistrza,
 • w Urzędzie i spółkach miejskich zatrudniani są ludzie bez kompetencji, znajomi Pana Burmistrza Bułajewskiego, czego przykładem niech będzie zatrudnienie i szybkie zwolnienie w kwietniu 2020 r. 2 z-cy Burmistrza,
 • zwłaszcza spółka Mrongoville nadzorowana w sposób szczególny przez Pana Burmistrza, konkuruje z mrągowskimi przedsiębiorcami w sposób nie tylko nieuczciwy,
  ale nawet nieracjonalny. Także poza prawem czego dowodem niech będzie skazanie wyrokiem w sprawie karno – skarbowej czołowej osoby z zarządu,
 • Mimo dużych zapowiedzi na początku kadencji ciągle brak jakiejkolwiek zorganizowanej formy współdziałania z mrągowską młodzieżą (np. Rada Młodzieży),
 • opóźnianie największej inwestycji ostatnich lat, czyli kolektorów deszczowych, których budowa powinna się już właściwie kończyć.
 • nieposzanowanie finansów publicznych, a nawet prawa, czego najlepszym przykładem jest do dzisiaj nie zakończona inwestycja ul. Kościelnej, bo rozpoczęta została bez wszelkich pozwoleń,
 • Ciągłe pogarszanie pracy Rady, czego przykładem niech będzie likwidacja Komisji Edukacji, “bo Komisja przedstawia negatywne opinie na propozycje Pana Burmistrza!”, wyrzucanie radnych z pracy w komisjach, brak woli włączenia radnych w prace komisji oraz bezprecedensowa Ilość uchwał zakwestionowanych przez wojewodę, co świadczy także
  o złej pracy burmistrza i obsługi prawnej,
 • likwidacja Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, bez merytorycznych przesłanek, jednej z najbardziej utytułowanej Informacji województwa i nie zaproponowanie w zamian niczego lepszego. Likwidacji, bo nie ma obecnie w strukturach Urzędu czegoś takiego jak MCIT,
 • podniesienie tzw. opłaty śmieciowej, bez podjęcia działań zmierzających
  do przeciwdziałania takiemu rozwiązaniu,
 • Podwyższenie diet radnym, mimo kryzysu epidemicznego,
 • Zatajanie korespondencji od Organu Nadzorującego (Wojewoda) wskazującej na niedopełnienie obowiązków przez Przewodniczącego Rady i w konsekwencji świadoma manipulacja by ukryć własne zaniechania.

W związku z powyższym Radni naszych klubów, świadomi obowiązków i odpowiedzialności za głos, nie mogą poprzeć dzisiejszych Uchwał związanych z udzieleniem absolutorium.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Doraczyński                                                           Robert Wróbel

Przewodniczący Klubu                                        Przewodniczący Klubu

Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej         Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Mrongoville – prywatny folwark Pana Burmistrza

Mrongoville – prywatny folwark Pana Burmistrza

W nagraniu ujawniamy na czym naprawdę zarabia spółka miejska i jakie przekręty robi. Jak sprzedając alkohol “na lewo” oszukuje państwo, ale też i mieszkańców Mrągowa, bo nie ewidencjonując przychodów, obniża zyski, a tym samym oszukuje nas mieszkańców, bo przecież jesteśmy współwłaścicielami (jak twierdzi burmistrz). Są więc powody do umarzania podatków miejskich.
Spółka miejska Mrongoville, po objęciu urzędu przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego przeszła prawdziwą metamorfozę. Od firmy zarządzającej w imieniu Miasta terenem Wioski Westernowej, nie przynoszącej zysków, ale też i kosztów (nie taki był cel utworzenia), stała się firmą gastronomiczną rozszerzającą działalność o nowe lokalizację. OBECNIE MAMY JUŻ PIERWSZEGO SKAZANEGO W SPRAWIE SKARBOWEJ!
Pan Burmistrz powtarza, że mieszkańcy powinni być dumni i z niego i z “Festival Cafe” bo jesteśmy wszyscy współwłaścicielami kawiarni miejskiej. Dlaczego w związku z tym radni nie mogą JEJ KONTROLOWAĆ? Czy naprawdę są powody do zadowolenia?
Podczas ostatniej Sesji mailowo – smsowej Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie raczył odpowiedzieć, nawet “niemerytorycznie” na wspólne oświadczenie MISu oraz MWS. Mamy nadzieję, że poniedziałkowy LIVE stanie się okazją do odpowiedzi na kwestie z oświadczenia, ale też i spraw zawartych w tym nagraniu.
Podsumowując:
👎Stało się jasne dlaczego nikt nie dba o kawiarnie. A zajmuje się ona właściwie wyłącznie sprzedażą lodów gałkowych. Nie liczy się bowiem jakość, ale lokalizacja, dzięki której można sprzedawać alkohol podczas imprez na amfiteatrze z wielotysięczną widownią, nie ewidencjonując sprzedaży.
👎Gdzie był nadzór właścicielski ze strony Pana Burmistrza oraz utworzonego Referatu ds. m .in. nadzoru właścicielskiego nad majątkiem miejskim?
👎Dlaczego mimo wiedzy o łamaniu prawa, bo nie możliwe by przy tak rozbudowanym nadzorze, sprawa sądowa i wyrok umknął włodarzom, rozszerzono działalność o lokal na Ekomarinie?
👎Mimo skazania czołowego członka zarządu spółki Mrongoville, to jednak ktoś zarobił duże pieniądze, a nie jest możliwe by nikt ze spółki o tym nie wiedział! A może?
❗Przydatne informacje: ❗
Co radni MIS oraz MWS sądzą w sprawie smsowego wotum zaufania dla Burmistrza? https://mis.mragowo.pl/1464-2/
Czy miejski magistrat lekceważy i marginalizuje mrągowskich przedsiębiorców?! https://mis.mragowo.pl/czy-miejski-magistrat-lekcewazy-i…/
Po co Burmistrzowi ochrona „swoich” radnych? https://mis.mragowo.pl/po-co-burmistrzowi-ochrona-swoich…/
Historia 30 000 zł. Defraudacja? Malwersacja? Czy sprzeniewierzenie miejskich środków finansowych? Czy Burmistrz wydał 30 000 zł zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem? https://mis.mragowo.pl/historia-30-000-zl-defraudacja…/
Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku? https://mis.mragowo.pl/czy-spolka-miejska-mrongoville…/
Zaproszenie dla mieszkańców na XXXVI Sesję Rady Miasta.

Zaproszenie dla mieszkańców na XXXVI Sesję Rady Miasta.

Mieszkańcy Mrągowa!

W poniedziałek 21.06 pierwszy raz od prawie roku odbędzie się w Mrągowie sesja Rady Miejskiej w trybie normalnym, czyli stacjonarnym. Będzie to posiedzenie podczas, którego będą mogli brać udział mieszkańcy. Ponieważ nie wiemy w jaki sposób mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i brać udział w dyskusji nt. stanu miasta podczas Sesji w dniu 24.06 dlatego proponujemy rozwiązanie “zastępcze”

Zapraszamy na godzinę 16.00 do Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Poniższa treść z programem ukazała się na stronie Urzędu Miejskiego:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 16 pkt 1, Statutu Miasta Mrągowa, na wniosek grupy radnych

ZWOŁUJĘ

XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Analiza Raportu o stanie Gminy Miasta Mrągowo za rok 2020.
 4. Analiza sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie

Zapraszamy mieszkańców na „debatę” w sprawie stanu miasta Mrągowa, która decyzją Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Nikonora odbędzie się w trybie KORESPONDENCYJNYM!

Czy takie rzeczy są w ogóle możliwe? Tak, wystarczyło zmienić Burmistrza!

Sesja rady planowana jest 24.06.2021.

Szerszy komentarz Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej już wkrótce.

 

Materiały na sesję:

XXXVI Sesja, zaproszenie z materiałami

Raport o stanie Miasta Mrągowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2020 rok

1.MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

Uchwała nr 7 Załącznik graficzny