Kilka tygodni temu na sesji rady miejskiej, Pan Burmistrz uniknął otwartej dyskusji na temat Spółki Miejskiej Mrongoville, która prowadzi w mrągowskim amfiteatrze Festival Cafe. Podawaną przyczyną odłożenia dyskusji było ponoć zwolnienie lekarskie Dyrektora Zarządu.

Pomimo składanych przez nas wniosków, by omówienie działalności spółki odbyło się na kolejnej sesji, Pan Burmistrz nie wyraził na to zgody. Zaś zgodnie z przyjętą przez miasto strategią, omówienie działalności spółki odbyło się w dniu 22 września br., na spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W posiedzeniu komisji, tym razem, uczestniczył Dyrektor Zarządu spółki miejskiej Mrongoville. Niestety posiedzenie komisji nie było transmitowane jak posiedzenie sesji.

Możemy jednak poinformować, że podczas posiedzenia komisji, uczestniczący w niej radni mogli zadawać pytania obecnemu Dyrektorowi Zarządu. W wyniku analizy dokumentów spółki za rok 2019 oraz odpowiedzi, których udzielał jej przedstawiciel okazało się, że spółka która powinna zabezpieczać potrzeby mieszkańców „żyje” głównie ze sprzedaży alkoholu!

Czy spółka miejska Mrongoville podąża w dobrym kierunku?

 

Po tym jak odrzucono nasz wniosek o analizę działalności spółki na kolejnej sesji oraz odrzucono wniosek o uzupełnienie protokołu z komisji GiOŚ, wynika że spółka miejska Mrongoville traktowana jest w „specjalny sposób“. Dlatego też postanowiliśmy uważniej przyjrzeć się działalność spółki w tym sezonie (lato 2020).  Okazją do tego była analiza budżetu miejskiego za pierwsze pół roku. Z dokumentów wynika miedzy innymi, że na początku czerwca urząd miejski zapłacił spółce Mrongoville kwotę w wysokości 30 000 zł.

By uzyskać informację, za co miasto zapłaciło spółce tę kwotę, w  dniu 7 października br. została  wystosowana prośba o udostępnienie dokumentów w trybie art. 24 usg., (skan faktury oraz skan zlecenia, który był podstawą do zatwierdzenia wypłaty). Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z powyższym 23.10 wysłaliśmy ponowną prośbę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Kolejnym krokiem było wystosowanie interpelacji, na którą Pan Burmistrz odpowiedział nam, że istotnie faktura została opłacona. Niestety zapomniał odpowiedzieć na inne pytania.

Pomimo naszych wniosków za każdym razem urząd miejski (Pan Burmistrz) szuka pretekstu by uniknąć odpowiedzi i udostępnienia dokumentów, o które wnioskujemy.

Dlatego też po obserwacji poczynań Pana Burmistrza wiemy, że jest nadzwyczaj aktywny i wrażliwy na wydarzenia rozgrywające się w mediach społecznościowych, dlatego chcemy wykorzystać tą formę komunikacji i ponownie poprosić o udzielenie odpowiedzi na zadawane już wcześniej pytania. Liczymy na to, że tym razem Wszyscy otrzymamy na nie odpowiedź.

Prosimy zatem jeszcze raz o udostępnienie następujących informacji:

  1. skan faktury 1/06/2020 wystawionej przez Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. w dnia 10.06.2020 wraz opisem faktury,
  2. skan dokumentu na podstawie, którego została wzmiankowana faktura wystawiona (umowa, zlecenie, inne?)
  3. informacji czy zakres fakturowanej usługi został w pełni zrealizowany. Jeśli tak to proszę załączyć potwierdzenia tego faktu.

Może Państwo wiedzą na co wydatkowano ze środków publicznych te kwotę? Z informacji pozyskanych „na ulicy” dowiadujemy się, że opłacona faktura pokryła między innymi:

  1. Zlecenie 3-dniowej transmisji telewizyjnej o charakterze promocyjnym,
  2. Wystawa plakatów Pikniku Country,
  3. Wystawę plakatów Festiwalu Kultury Kresowej,
  4. Zakup fotościanki z Festiwalowy Amfiteatrem.

Prosimy Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego o wyjaśnienie sprawy i czekamy na dokumenty!

zdj. nagłówkowe: www.mragowo.pl