Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Mrągowie, otwarta 28.09. odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców. Kwestią, która wydawała się najważniejsza, było przyjęcie do budżetu miejskiego zapisów umożliwiających Panu Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu podpisanie umowy z wykonawcą na budowę zadaszenia Festiwalowego Amfiteatru. Inwestycja, która będzie kosztowała 30 mln zł, z wkładem miejskiego budżetu na poziomie co najmniej 10 mln. Bez wątpienia jest to kwestia, która wpłynie na inne miejskie inwestycje w niedalekiej przyszłości. Okazało się jednak, że gdy po miałkich argumentach koalicji burmistrzowskiej za budową fanaberii pryncypała, już nic ciekawego się w internecie miało się nie wydarzyć, nagle niespodziewanie pod koniec sesji na scenę wszedł on: Tarnowski Dominik. W jego mniemaniu, radni głosujący przeciwko uchwałom budżetowym niszczących miejskie finanse, głosowali przeciwko przyjęciu dotacji na dodatek węglowy dla mieszkańców. Pragniemy zweryfikować manipulację radnego.  

Post radnego Tarnowskiego zamieszczony na profilu Fb, jeszcze podczas trwania sesji.

Po raz pierwszy informacja o wprowadzeniu do budżetu zapisów umożliwiających przyjęcie przez Urząd Miejski dotacji rządowej na dodatek węglowy pojawiła się przed rozpoczęciem sesji w dniu 28.09. Radni po raz pierwszy dowiedzieli się o takiej zmianie podczas posiedzeń komisji dnia 26-27.09. Sprawa wydawała się pilna i oczywiście nie budząca żadnych zastrzeżeń.

Sesja rozpoczęła się 28.09. o godz. 15.30, bez udziału Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Dłuższe dyskusje i zapytania rozpoczęły się przy analizie sprawozdań finansowych mrągowskich spółek miejskich. W punkcie rozpatrywania uchwał radny Tarnowski niespodziewanie zgłosił bez argumentowania wniosek o przerwę w posiedzeniu do dnia 4.10, czyli o tydzień! Radny Cybul zgłosił wniosek przeciwny, motywując m.in. pilną sprawą przyjęcia uchwał w tym wspomniał o dodatku węglowym. Niestety pozyskani do współpracy przez Burmistrza radni pozostali głusi na te argumenty i zagłosowali za przerwą. Tym samym podążając za logiką radnego Tarnowskiego to prze jego wniosek mieszkańcy musieli czekać tydzień na przyjęcie przez miasto dodatku węglowego do budżetu.

W drugiej części sesji, w dniu 4.10 dyskutowano głównie o pomyślę Pana burmistrza Bułajewskiego zadaszenia amfiteatru i wydatkowaniu na ten cen „niewspółmiernie” dużych środków finansowych. Nikt nie wspomniał o dodatku węglowym, bo i  żadnych uwag w tej kwestii nikt nie miał. Przy głosowaniu w sprawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata  2022 – 2029 część radnych zagłosowała przeciwko. Czy to oznacza, że radni głosowali przeciwko dodatkowi węglowemu i innym zapisom uchwały? Sprawę wyjaśnił radny Robert Wróbel jeszcze podczas debaty w sprawie zadaszenia.

Radny Dominik Tarnowski już wielokrotnie manipulował faktami, często publikując nie pod swoim imieniem, korzystając z wielu kont w mediach społecznościowych. Czy jeszcze ktoś w Mrągowie mu wierzy?