Jako Radni Klubów Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wyrażamy swoje zaniepokojenie stanem finansów naszego miasta oraz sposobem zarządzania majątkiem miejskim przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Projekt budżetu zakłada deficyt na poziomie prawie 11 mln. złotych. Na pokrycie deficytu planuje się między innymi zaciągniecie kolejnego kredytu. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2031 planowane zadłużenie kasy miejskiej na koniec 2023 roku wyniesie ponad 22 miliony złotych i w stosunku do zadłużenia z początku obecnej kadencji samorządu jest to wzrost niemal dwukrotny. Obsługa finansowa długu publicznego wzrośnie z 500 tys. do 750 tys. zł. rocznie. Projekt budżetu na rok 2023, po raz kolejny zakłada rosnący deficyt oraz zaciągnięcie nowych kredytów, by finansować bieżące funkcjonowanie miasta oraz nieprzemyślane projekty inwestycyjne Burmistrza.

Będzie to kolejny rok, w którym planujemy kredytowanie działań i to aż kwotą w wysokości 8 mln zł. Obawiamy się, że faktyczne potrzeby finansowe miasta mogą być większe niż wskazano w budżecie, a część planowanych przychodów jest przeszacowana. Przykładem niech będzie tegoroczna sprzedaż działek. Mimo wysokiej kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki przy ul. Oficerskiej, Rada zmuszono została zmniejszyć wpływy z tego tytułu aż o 2 mln zł.

Zwracamy także uwagę mieszkańców na niespełnione przez Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego zobowiązania, które dzięki staraniom naszych radnych zostały wpisane do tegorocznego budżetu a niestety nie zostały zrealizowane. Szczególnie ubolewamy nad faktem, że w obecnej kadencji samorządu nie zostanie wybudowany żaden budynek komunalny. Podobnie będzie z dworcem PKS, który zdaniem burmistrza nie jest najwyraźniej potrzebny. W każdym razie nie tak potrzebny jak dach nad widownią amfiteatru.

W związku z powyższym Radni Klubów Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej będą głosowali przeciwko przyjęcie budżetu przygotowanego przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego na 2023 rok.

                     

                          Przewodniczący                                                                               Przewodniczący

                           Kluby Radnych                                                                                 Kluby Radnych

          Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej                                      Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej

                           Robert Wróbel                                                                              Jakub Doraczyński