Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt” – Ghandi

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej byli inicjatorami zmian do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Mrągowo na rok 2019, który został przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego br.
Do już istniejącego programu udało się włączyć kilka nowych elementów, które dadzą szersze możliwości dla społecznych karmicieli, opiekunów bezdomnych kotów oraz możliwości zgłaszania spraw bezdomnych zwierząt. W programie podane są numery telefonów pod które można dzwonić w razie znalezienia bezdomnego zwierzęcia. Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje w dni robocze w godz. 7.00-20.00 – Straż Miejska pod nr tel 667959201, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni niepracujące – dyżurny KPP w Mrągowie pod nr tel. 997.

Nowością w programie jest stworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta, która będzie dotyczyła spraw bezdomnych zwierząt oraz możliwości ich adopcji. Wszystkim odłowionym bezdomnym zwierzętom zapewnione jest miejsce w schronisku w Bagienicach. Program określa również możliwość sterylizacji kotów wolnożyjących lub bezdomnych, której można dokonać po wypełnieniu wniosku (w załączeniu) i złożeniu go w siedzibie Straży Miejskiej. Obecnie na usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych, wolnożyjących kotów odbył się przetarg w wyniku którego zostały wyłonione dwie lecznice Pro-Animal oraz Wita-Wet.

Po raz pierwszy mowa jest również o możliwości stawiania domków dla kotów wolnożyjących a społeczni karmiciele będą mogli liczyć również na pomoc doraźną, w postaci karmy lub środków na leczenie zwierząt. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych i wymagane jest złożenie deklaracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących (w załączeniu) . Deklarację taką można złożyć obecnie w Straży Miejskiej .

Członkowie Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, jak i innych organizacji, które zajmują się opieką nad zwierzętami, min. Stowarzyszenie Kociarze Mrągowo, Wolontariusze Biegu na 6 łap, liczą na poprawę sytuacji Braci Mniejszych. Mamy również zapewnienia Burmistrza i Wiceburmistrza, że sprawa zwierząt jest dla nich równie istotna jak inne kwestie społeczne. Liczymy na rozwiązania systemowe, które polepszą byt kotów i psów, pozwolą odciążyć zwykłych obywateli. Zgłoszony został również przez radną Magdę Lewkowicz pomysł zwołania szerokiego posiedzenia przedstawicieli gmin z Burmistrzem Miasta Mrągowo w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań, dotyczących bezdomności zwierząt. Mamy nadzieję , że to początek czegoś dobrego .